< 5% niejonowych srodrow powierzchniowo-czynnych/non-ionic surfactants, konserwanty/ preservatives (benzisothiazolinone, laurylamine dipropylenediamine, pyrithione sodium, kompozycje zapachowa /perfumes (coumarin, eugenol, limonene, linalool)